Home

 
 

 

 
Welkom bij MP Technical Services
 
 
 
MP Technical Services is er voor:
 
 
  • Elektrisch / Mechanisch onderhoud, modificaties, het oplossen van storingen.
  • Keuren van arbeidsmiddelen volgens de geldende normen 
 
 
 
 

 

 

MP Technical Services ...  Uw veiligheid is onze zorg !

 

Waarom Arbeidsmiddelen Keuren:

Met de introductie van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeidsomstandigheden besluit werd in 1998 het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting.
 
De letterlijke tekst in het Arbobesluit luidt als volgt:
 
Artikel 7.4a lid 3 Keuringen
Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.
 
 
 
De volgende arbeidsmiddelen kunnen wij voor U keuren:
 
  • elektrisch gereedschap
  • machines en apparatuur
  • ladders en trappen
  • rolsteigers
  • valbeveiligingen
  • hijs en hefmiddelen

 

Voor vragen of/en een vrijblijvende offerte neem direct Contact met ons op.
 
Mail: info@mptechnicalservices.nl